Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum Wiv2017 gehouden in de gemeente Pekela. De voorzitter van het centraal stembureau heeft tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag bekend gemaakt. Deze zitting vond vrijdag 23 maart 2018 om 10:00 uur plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Pekela.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Van de 15 zetels zijn er 10 volle zetels toegewezen. De 5 restzetels zijn verdeeld onder Samen voor Pekela, Christen-Democratisch Appèl, GroenLinks, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, ChristenUnie en Partij voor de Vrijheid. Deze partijen ontvangen ieder 1 restzetel.

 

Partij

Aantal stemmen

Aantal zetels

Socialistische Partij

1356

4

Samen voor Pekela

818

3

Partij van de Arbeid

730

2

Christen-Democratisch Appèl

506

2

GroenLinks

326

1

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

313

1

ChristenUnie

229

0

Partij voor de Vrijheid

619

2

 

 

 

Ongeldige stemmen

21

 

Blanco stemmen

14

 

 

Gekozen raadsleden

Tijdens de zitting is ook de verdeling van de raadszetels op persoonsniveau bekend gemaakt. De gekozen raadsleden in alfabetische volgorde:

 • De heer D. Berghuis (Christen-Democratisch Appèl)
 • De heer H.H. Busemann (Partij van de Arbeid)
 • De heer A.C. van Dooren (Partij voor de Vrijheid)
 • De heer R.J. van Dooren (Partij voor de Vrijheid)
 • Mevrouw J.J. Fridrichs-Kok (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • Mevrouw E. van Klaveren-Spelde (Socialistische Partij)
 • Mevrouw H. Knevelman-Hulshof (GroenLinks)
 • De heer K. Kruisman (Socialistische Partij)
 • De heer G.A. Kupers (Samen voor Pekela)
 • De heer J.J. van Mannekes (Samen voor Pekela)
 • De heer M.P. Ritzema (Christen-Democratisch Appèl)
 • De heer J. Roorda (Partij van de Arbeid)
 • De heer P.H. Siegers (Socialistische Partij)
 • Mevrouw G. Smit-Norder (Samen voor Pekela)
 • Mevrouw M. Wubbema (Socialistische Partij)

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen was in de gemeente Pekela 49,8%.

Definitieve uitslag referendum Wiv2017

In de gemeente Pekela hebben 1696 voor gestemd en 2789 tegen. Er zijn 155 blanco stemmen uitgebracht en er waren 9 stemmen ongeldig. Voor het referendum heeft 60% tegen gestemd en was er een opkomstpercentage van 46,9 %.

Uitgelicht