Nieuws

 • Programma feest- en gedenkweek

  18 april 2018

  Het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) heeft het programma van de feest- en gedenkweek gepubliceerd.

 • Inzaaien Kooistralocatie

  12 april 2018

  Op donderdag 12 april 2018 zaaiden wethouder Hennie Hemmes en prijswinnaar mevrouw Inge Dekker de Kooistralocatie (hoek van Raadhuislaan en Feiko Clockstraat) in met gras en een kruidenmengsel. Het kruidenmengsel is aangeboden door mevrouw Dekker zelf.

 • Officiële bekendmakingen via Overheid.nl

  10 april 2018

  Vanaf 10 april 2018 vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Pekela niet meer in het Elektronisch Gemeenteblad op Pekela.nl, maar op Officielebekendmakingen.nl Dit is onderdeel van de website Overheid.nl.

 • Gebouwsensor gemeentehuis Pekela

  04 april 2018

  Weten wat de gebouwsensor van het gemeentehuis Pekela in Oude Pekela registreert?

 • Gewijzigde openingstijden en huisvuilinzameling rond Pasen

  04 april 2018

  Het gemeentehuis is op vrijdag 30 maart 2018 (Goede vrijdag) en maandag 2 april 2018 (Tweede Paasdag) gesloten.

 • Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen en referendum

  23 maart 2018

  Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum Wiv2017 gehouden in de gemeente Pekela. De voorzitter van het centraal stembureau heeft tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag bekend gemaakt. Deze zitting vond vrijdag 23 maart 2018 om 10:00 uur plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Pekela.

 • Correctie percentages verkiezingsuitslag 2014

  22 maart 2018

  Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de gemeente Pekela. De voorlopige uitslagen zijn tijdens de verkiezingsavond op het gemeentehuis gepresenteerd. Daar kwamen ook de percentages aan bod ten opzichte van 2014. Hierin is per abuis een incorrecte lijst gepresenteerd.

 • Expositie Fokko Kuiper in gemeentehuis Pekela

  22 maart 2018

  Van dinsdag 3 april 2018 tot maandag 14 mei 2018 exposeert Fokko Kuiper (Cupikof) in het gemeentehuis van Pekela. In het gemeentehuis is een expositiewand. Deze biedt (amateur)kunstenaars uit Pekela en de regio de mogelijkheid om te exposeren.

 • Action terug naar winkelcentrum de Helling

  16 maart 2018

  Het filiaal van de Action keert terug naar winkelcentrum de Helling in Oude Pekela. Wethouder Hennie Hemmes maakte dit vrijdag 16 maart 2018 bekend namens het college van de gemeente Pekela. De verwachting is dat in de herfst van dit jaar de Action haar deuren opent in het winkelcentrum.

 • Ongeldige stempassen bezorgd in Pekela

  09 maart 2018

  In de gemeente Pekela zijn ongeldige stempassen voor het raadgevend Referendum (op 21 maart 2018) bezorgd bij een aantal inwoners. Het gaat om inwoners zonder Nederlandse nationaliteit. Volgens de Kieswet kan er bij een referendum alleen gestemd worden door personen met de Nederlandse nationaliteit.

 • Zwam in Theo Thijssenschool Nieuwe Pekela

  07 maart 2018

  In de Theo Thijssenschool is zwam aangetroffen in de kruipruimte onder het kleuterlokaal. Het leslokaal is direct na ontdekking van de zwam door het schoolbestuur gesloten en er zijn maatregelen getroffen. Het is niet noodzakelijk geweest om de gehele school te sluiten.

 • SUEZ blijft afvalinzamelaar in de gemeente Pekela

  01 maart 2018

  Het college van de gemeente Pekela heeft de inzameling van huishoudelijk afval opnieuw aanbesteed.

 • Expositie Gina Hassing in gemeentehuis Pekela

  02 maart 2018

  Gina Hassing exposeert tot en met 8 april 2018 in het gemeentehuis van Pekela. In de centrale hal van het gemeentehuis is een expositiewand waar (amateur)kunstenaars uit Pekela en de regio de mogelijkheid hebben om te exposeren.

 • Winterweer!

  06 maart 2018

  Het gaat weer vriezen! Binnenkort kun je terecht op het Lidoterrein. Hier is sinds woensdag 21 februari weer een ijsbaan in voorbereiding. We wensen je alvast veel schaatsplezier!

 • RSS nieuws Pekela

 • Proces-verbaal Centraal- en Hoofdstembureau

  22 februari 2018
 • Opnames voor de Erfgoedmonitor

  08 februari 2018

  In onze provincie staan veel monumenten, die het verdienen bewaard te blijven. Deze monumenten dragen bij aan de identiteit van onze provincie. Het maakt dat we ons er thuis voelen. Het gebouwde erfgoed staat onder druk, onder meer door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning en de bevolkingsdaling.

 • Subsidie sloopwoningen

  06 maart 2018

  Het college van de gemeente Pekela heeft een subsidieregeling voor de sloop van grondgebonden woningen vastgesteld. De subsidie is bedoeld om het slopen van slechte woningen te stimuleren.

 • Onderhoud aan bomen

  26 januari 2018

  Tot eind maart 2018 voert de gemeente Pekela snoeiwerkzaamheden uit aan bomen. De gemeente gaat in deze periode tevens bomen kappen die ziek zijn, of niet meer veilig.

 • Oorlogsmonument Nieuwe Pekela gestolen

  22 februari 2018

  In Nieuwe Pekela is helaas het oorlogsmonument gestolen. Het monument, bestaande uit een bronzen hekwerk, stond aan de Ds.Sicco Tjadenstraat C53 in Nieuwe Pekela, voor het voormalige gemeentehuis. Het bronzen beeld is ontworpen door beeldhouwer F.H. Hoevenagel uit Oosterbeek. Het monument werd op 31 augustus 1949 onthuld.

 • WOZ: no cure, no pay

  22 februari 2018

  WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen op internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

 • Sportstimuleringsproject ‘Kies je Sport’

  22 februari 2018

  Maandag 15 januari 2018 is het project ‘Kies je Sport’ van start gegaan in de gemeente Pekela. Het project wordt voor de derde keer georganiseerd voor kinderen van 2½ tot 12 jaar. De gemeente Pekela organiseert ‘Kies je Sport’ in samenwerking met sportverenigingen uit Pekela.

Uitgelicht